Endringer i program

Vi har gjort 2 endringer i programmet som vi håper blir populære:

  • Banketten lørdag: dørene åpner 18:30
  • Publikumsløp søndag: fri start mellom 9 og 11 (utvidet fra 10)