NM-avis

Vi legger herved ut en digitalutgave av årets NM avis som har gått ut til alle abonnenter av Halden Arbeiderblad. Denne er i en lav-oppløselig utgave. Dersom noen behøver en side eller to som egen PDF, så bare kontakt Jens Erik Mjølnerød (Presse / info ansvarlig). Han er tilgjengelig på arena alle dager i et eget pressetelt hvor det også kommer spennende gjester.
Avis som pdf lastes ned her: 107241 NM Orientering_24sider_2017_LR
Avisen blir også delt ut på arena alle dager.